Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 
ALGEMEEN
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van ( b i b e l o t ), gevestigd te Cuijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 's Hertogenbosch onder nummer 16037053.
Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden.
Door artikelen bij ( b i b e l o t ) te bestellen geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 
AANSPRAKELIJKHEID
Alle producten die in het assortiment van ( b i b e l o t ) zijn opgenomen worden met zorg gemaakt.
( b i b e l o t ) kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ( b i b e l o t ) verkochte producten.
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
( b i b e l o t ) kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.
( b i b e l o t ) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
( b i b e l o t ) is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.
Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ( b i b e l o t ) zo spoedig mogelijk worden aangepast.
( b i b e l o t ) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Op ritsen van de kledingstukken zit helaas geen garantie.
 
DOUANE- EN INVOERRECHTEN
Kopers zijn verantwoordelijk voor mogelijke douane- en invoerrechten.
(  b i b e l o t ) is niet verantwoordelijk voor door de douane veroorzaakte vertragingen.
 
OVERMACHT
( b i b e l o t ) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van ( b i b e l o t ).
( b i b e l o t ) heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
( b i b e l o t ) zal u dit altijd schriftelijk meedelen.
 
PRIVACY
privacywetgeving (AVG)
 
Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer ( b i b e l o t ) gegevens verzamelt, gebruikt en deelt, als je een product van ons koopt, contact met ons opneemt of anderszins onze diensten gebruikt.
Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die ( b i b e l o t ) niet bezit of geen controle over heeft, waaronder Shoppagina.nl of diensten van derden die je via Shoppagina.nl benadert. Je kunt Shoppagina.nl's privacybeleid er op naslaan om meer te weten te komen over hoe Shoppagina.nl met privacy omgaat.
 
Gegevens die ( b i b e l o t ) verzamelt
 
Om je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaalde gegevens aan ons overleggen (je hebt Shoppagina.nl toestemming gegeven om deze aan ons door te geven), zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met ons opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een gepersonaliseerde bestelling plaatst) kan je er ook voor kiezen om additionele persoonlijke informatie te geven.
 

Waarom ( b i b e l o t ) je gegevens nodig heeft en hoe deze gebruikt worden

( b i b e l o t ) vertrouwt op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

waar nodig om onze diensten te verlenen, zoals wanneer we je gegevens gebruiken om je bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden; wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken, zoals b.v. door je aan te melden voor onze mailinglijst; indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en voor zover nodig voor het doel van onze legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van onze diensten. ( b i b e l o t ) gebruikt jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in ons legitieme belang voor het verbeteren van onze diensten; en 2) Naleving van Shoppagina.nl’s beleid en gebruiksvoorwaarden. ( b i b e l o t ) gebruikt jouw gegevens zo nodig om te voldoen aan haar verplichtingen onder Shoppagina.nl's beleid en de gebruiksvoorwaarden.

 Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
 
De gegevens van onze klanten zijn belangrijk voor onze onderneming. ( b i b e l o t ) deelt jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:
Shoppagina.nl:
( b i b e l o t ) deelt gegevens met Shoppagina.nl waar nodig om je onze diensten te kunnen verlenen en om onze verplichtingen zoals beschreven in hun beleid en gebruiksvoorwaarden na te komen.
Dienstverleners:
( b i b e l o t ) schakelt bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn shop te leveren, zoals bezorgers. ( b i b e l o t ) zal je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
Bedrijfsoverdrachten:
Als wij onze onderneming verkopen of een fusie aangaan, kunnen wij je gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.
Naleving van wetten:
( b i b e l o t ) kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als wij te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van onze overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.
 
Dataretentie
 
( b i b e l o t ) bewaart je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je onze diensten te leveren en zoals beschreven in ons privacybeleid. ( b i b e l o t ) kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaren wij je gegevens 4 jaar lang. Gegevens op facturen 7 jaar ivm belastingwetgeving.
 
Overdracht van persoonlijke gegevens naar buiten de EU
 
Mogelijk kan ( b i b e l o t ) jouw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten (b.v. Google Cloud) van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden.
Dientengevolge kan het zijn dat ( b i b e l o t ) uw persoonlijke gegevens overdraagt naar een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan die van jou. Als wij geacht worden jouw gegevens naar buiten de EU over te dragen, vertrouwen wij op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud door Privacy Shield gecertificeerd is.
 
Jouw rechten
 
Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Wij beschrijven die rechten hieronder:
*Toegang:
Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ( b i b e l o t ) van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
*Wijzigen, beperken,verwijderen:
Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, ons gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar wij om wettelijke redenen gegevens moeten opslaan) zal ( b i b e l o t ) je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen
*Bezwaar:
Je kunt bezwaar maken tegen (i) onze verwerking van sommige van je gegevens op basis van onze legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ( b i b e l o t ) je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende en legitieme redenen hebben om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
*Klachten:
Als je in de EU woont en je zorgen over ons gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.
 
Hoe je contact met ( b i b e l o t ) kunt opnemen
 
In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is ( b i b e l o t ) de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kan je contact met ons opnemen via bibelotcuijk@mail.com
 
VRAGEN / KLACHTEN
Wanneer u vragen of klachten heeft over diensten en/of producten van ( b i b e l o t ), dan worden wij daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. We streven ernaar om u te antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt.
In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
Klachten worden tot 1 maand na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.
 
COOKIEBELEID
Onze website maakt enkel gebruik van functionele en standaard analytische cookies. Voor deze cookies zijn geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Toch vinden wij het belangrijk dat u zelf de controle hebt over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
 
Wat zijn cookies?
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.
 
Verschillende soorten cookies
 
We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat website zich aanpast aan de grootte van uw computerscherm. Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Deze analytische cookies stellen ons in staat om geheel anoniem het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.
 
Google Analytics
 
We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.
Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
  • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
  • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
  • Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
  • De manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of u op een link in een Facebook bericht hebt geklikt. 
Al deze gegevens worden geheel anoniem gemeten. De eventueel ingevulde, persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) worden niet gebruikt voor analytische doeleinden en worden ook nooit aan derden verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming. In onze privacyverklaring kunt u hier meer over lezen.
 
Cookies blokkeren en verwijderen
 
U kunt ervoor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren.
Blokkeert alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hier kunt u ook cookies verwijderen als u dat wilt.
 
De privacyverklaring en het cookiebeleid zijn niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Daarnaast behoudt ( b i b e l o t ) zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer onze website voor de meest actuele versie. Dit beleid is in werking getreden in januari 2018.
Bij het opstellen van ons cookiebeleid hebben we de Consumentenbond gebruikt als bron.
 
COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden.
 
OVERIGE BEPALINGEN
( b i b e l o t ) heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.